Baş ofis (+99412) 5108665

Şəfayət Mehdiyev küç, 559-cu məhəllə,B/17

09.00-19.00 Bazar ertəsi – şənbə

image

Tikinti materialları bazarı

Tikinti kompleksinin təhlili.

Daşınmaz əmlak bazarının öyrənilməsi tikinti kompleksi bazarının təhlili aparılmadan mümkün deyildir. Tikinti sahəsində baş verən proseslərin dərki savadlı idarəetmə qərarları qəbul etməyə və daşınmaz əmlak bazarında proqnozlar qurmağa imkan yaradır.    

Tikinti kompleksinin monitorinqi zamanı mütəxəssislər tikinti materiallarının istehsalçılarının və tədarükçülərinin məlumatlarından, baş podratçı təşkilatların məlumatlarından, sosioloji tədqiqatların nəticələrindən, tikinti kompleksinin öyrənilməsi sahəsində elmi araşdırmalardan istifadə edirlər. 

Aşağıdakı məsələlər diqqət mərkəzimizdədir:

  • tikinti materiallarının qiymətlərinin monitorinqi;
  • əsas tikinti materialları bazarının inkişafının təhlili (kərpic, yığma dəmir-beton, metal prokatı və s.);
  • regionun tikinti materialları bazarının tutumu müəyyən olunur;
  • regionun baş podratçı tikinti təşkilatlarının bazarının təhlili;
  • Bakıda əsas tikinti materialları istehsalçılarının təhlili;
  • Bakıda və ölkənin regionlarında inşaatçıların təhlili;
  • çoxmənzilli yaşayış evlərinin tikintisinin keyfiyyətinin istehlak qiymətləndirməsinin təhlili;
  • tikinti sahəsində layihə təşkilatlarının təhlili.

Request a Consultation

F.A.Q

Məsləhətçilər təşkilatda müəyyən problemləri uğurla həll etməyə qadir olan şəxslər çatışmadıqda dəvət oluna bilər.Bundan ötrü çox zaman məsləhətçinin, bir qayda olaraq, çoxundan daha yaxşı bələd olduğu xüsusi metod və üsullar lazımdır.

Bəzən təşkilatda zəruri vərdişlər və ixtisas olsa da, onun sahibləri və top-menecment yaranmış problem üzərində dərin və davamlı iş üçün sərbəst imkana malik olmur.

Hətta təşkilatdakı ən yaxşı adamlara belə şəxsi əlaqələr və mövcud ənənələr və dəyərlər çox güclü təsir göstərə bilər, bu da problemi olduğu kimi görməyə mane olur. Bir qayda olaraq, məsləhətçi sifarişçi təşkilatdan asılı olmur və onun daxili qarşılıqlı münasibətlərinə məruz qalmır. Təşkilatın üzvləri obyektiv olmadıqda o, kənardan təzə baxış təqdim edə və qərəzsiz qala bilir.

Məsləhətçinin işinin təlim səmərəsi ən vacibdir.Məsləhətçinin vəzifəsi təşkilata yeni biliklər və təcrübə gətirmək və menecerlərə və əməkdaşlara öz təcrübəsi əsasında öyrənməkdə kömək göstərməkdir. O, təşkilata öz-özünə kömək etməkdə kömək göstərir.