Baş ofis (+99412) 5108665

Şəfayət Mehdiyev küç, 559-cu məhəllə,B/17

09.00-19.00 Bazar ertəsi – şənbə

image

Dövlət ehtiyacları üçün əmlakın qiymətləndirilməsi

Obyektlərin dövlət ehtiyacları üçün qiymətləndirilməsi 

Dövlət ehtiyacları üçün qiymətləndirmə xidmətlərin tez-tez tələb olunan istiqaməti olub, tələblər və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi metodologiyası baxımından spesifikliyə malikdir. Dövlət öz mülkiyyətində olan xeyli sayda obyektə malikdir və daşınmaz əmlak bazarında aparıcı yerlərdən birini tutur. Obyektlərin tərkibi müxtəlifdir.Daxili binaların, binaların, torpaq sahələrinin və s. icarəsi və satın alınması üzrə əqdlər həyata keçirilir.

İnvestorlara investisiya şərtləri ilə verilən obyektlər ayrıca fərqləndirilməlidir, bu, bütövlükdə regionların investisiya iqlimini yaxşılaşdırır.Belə işlərin həyata keçirilməsi bazarın hər bir seqmentinin yüksək səviyyəsində qanunlara, standartlara, yüksək peşəkarlığa və biliyə ciddi surətdə riayət olunmasını tələb edir. Bu halda vəzifəmiz belə əqdlərin reallaşdırılması üçün dövlət və Sifarişçi (investor) arasında əlaqələndirici həlqə olmaqdan ibarətdir.       

Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsinin əsas məqsədləri aşağıkalardır:  

  • daxili binaların, binaların, torpaq sahələrinin, daşınar əmlakın alqı-satqısı;
  • daxili binalar, binalar, torpaq sahələri üzərində icarə müqavilələrinin bağlanması;
  • investisiya şərtləri ilə obyektlərin (binaların, torpaq sahələrinin) verilməsi;
  • balansa keçirmə;
  • dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahələrinin alınması ilə əlaqədar dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kompensasiya ödənişlərinin həyata keçirilməsi.

Şirkətimiz Azərbaycanda mülkiyyət hüququ əsasında bələdiyyə qurumlarına, regionlara mənsub əmlakın qiymətləndirilməsi və dövlət mınafelərini təmsil edən ekspert orqanlarının müsbət rəyinin alınması üzrə işlərin həyata keçirilməsi sahəsində böyük təcrübəyə malikdir.

   

Request a Consultation

F.A.Q

Məsləhətçilər təşkilatda müəyyən problemləri uğurla həll etməyə qadir olan şəxslər çatışmadıqda dəvət oluna bilər.Bundan ötrü çox zaman məsləhətçinin, bir qayda olaraq, çoxundan daha yaxşı bələd olduğu xüsusi metod və üsullar lazımdır.

Bəzən təşkilatda zəruri vərdişlər və ixtisas olsa da, onun sahibləri və top-menecment yaranmış problem üzərində dərin və davamlı iş üçün sərbəst imkana malik olmur.

Hətta təşkilatdakı ən yaxşı adamlara belə şəxsi əlaqələr və mövcud ənənələr və dəyərlər çox güclü təsir göstərə bilər, bu da problemi olduğu kimi görməyə mane olur. Bir qayda olaraq, məsləhətçi sifarişçi təşkilatdan asılı olmur və onun daxili qarşılıqlı münasibətlərinə məruz qalmır. Təşkilatın üzvləri obyektiv olmadıqda o, kənardan təzə baxış təqdim edə və qərəzsiz qala bilir.

Məsləhətçinin işinin təlim səmərəsi ən vacibdir.Məsləhətçinin vəzifəsi təşkilata yeni biliklər və təcrübə gətirmək və menecerlərə və əməkdaşlara öz təcrübəsi əsasında öyrənməkdə kömək göstərməkdir. O, təşkilata öz-özünə kömək etməkdə kömək göstərir.